Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ είναι μια γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία μηχανικών, γνωστή για την αξιοπιστία της, την ευελιξία της, και επιβλητικό κατάλογο επιτυχημένων έργων.

 

Οι Τομείς Δραστηρότητάς μας

 • Συστήματα Ελέγχου Αυτοκινητοδρόμων και Σηράγγων – Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας
 • Συστήματα Ελέγχου για τον Τομέα Ενέργειας – Ηλεκτρισμός & Αέριο
 • Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)
 • Συστήματα Ελέγχου για την βιομηχανία Τροφίμων και Φαρμάκων
 • Συστήματα Ελέγχου για Ύδρευση, Αποχέτευση - Επεξεργασία Λυμάτων, Άρδευση

Οι Δραστηριότητές μας

 • Έργα "με το κλειδί στο χέρι"
 • Μελέτη - Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου
 • Υλοποίηση - Θέση σε Λειτουργία
 • Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση

Τα Δυνατά μας Σημεία

 • Δυνατότητα Εκτέλεσης Έργων σε Διεθνές Περιβάλλον
 • Υψηλά Ειδικευμένο Προσωπικό
 • ΟικονομικήΑνεξαρτησία
 • Ισχυρές Συνεργασίες
 • Αξιόπιστοι Συνεργάτες

Οι Αξίες μας

 • Πρώτα η Ασφάλεια
 • Ακεραιότητα
 • Διαφάνεια
 • Τεχνολογική Πρωτοπορία
 • Επαγγελματική Αριστεία