• Σύστημα διαχείρισης κτηρίου

  Ενσωμάτωση των KNX – DALI – LON – Modbus σε ένα ενοποιημένο σύστημα

  • Φωτισμός
  • HVAC
  • Διαχείρηση Ενέργειας
  • Βοηθητικές Λειτουργίες
 • Ανίχνευση εισβολών – Έλεγχος πρόσβασης
 • Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV)

 • Εποπτικά συστήματα ελέγχου και διαχείρισης κυκλοφορίας
 • Δίκτυα Gigabit Ethernet οπτικών ινών
 • Συστήματα γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας και πυρανίχνευσης
 • Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV)
 • Τηλεφωνία έκτακτης ανάγκης
 • Σχεδίαση Ολοκλήρωσης Συστημάτων του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου στον ποταμό Ραπούν, κοντά στην πόλη Λιμπράζντ της Αλβανία με ένα μικρό φράγμα εκτροπής με τέσσερα θυροφράγματα, εργοστάσιο με τρεις υδροστροβίλους τύπου Francis που οδηγούν τρεις γεννήτριες  6.3KV / 3.4MW, και υποσταθμό Υψηλής Τάσης 6.3/ 110KV. 
 • Εκτέλεση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο Εργοστάσιο και στο Φράγμα
 • Σχεδίαση, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Δικτύου Ethernet κατά IEC-61850 με πολλαπλούς δακτυλίους οπτικών ινών εκτεινόμενων σε απόσταση 4km υποβρυχίως .
 • Σχεδίαση, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία του αυτοματισμού του συστήματος απαγωγής θερμότητας των γεννητριών
 • Σχεδίαση, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) με 13 ειδικές κάμερες τεχνολογίας μετάδοσης IP.