• Εποπτικά συστήματα ελέγχου και διαχείρισης κυκλοφορίας
  • Δίκτυα Gigabit Ethernet οπτικών ινών
  • Συστήματα γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας και πυρανίχνευσης
  • Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV)
  • Τηλεφωνία έκτακτης ανάγκης